top of page
spelen en vrije tijd bij autisme

'DOE JE MEE?'

SPELEN EN VRIJE TIJD

logo autismevriendelijk onderwijs

Vaak zorgt het spelen bij kleuters met autisme voor moeilijkheden. Ze spelen te vaak alleen of net nooit alleen. Ze komen niet tot spelen of spelen routineus. Ze vertonen moeilijk gedrag tijdens vrij spel. In deze sessie gaan we dieper in op hoe we spelen kunnen stimuleren en verhelderen voor deze kleuters. Het thema spelen wordt daarnaast ook verruimd behandeld: hoe kunnen onderwijsprofessionals vrije momenten organiseren, in de klas of op de speelplaats, zodat ze gemakkelijker verlopen? Welke ondersteuning heeft een kleuter met (een vermoeden van) autisme hierbij nodig en hoe kunnen we die bieden? Deze verdiepende opleiding wordt aangevuld met talloze praktijkvoorbeelden uit de klas- en schoolcontext.

Duurtijd opleiding? drie uur, kan in combinatie met ander thema uitgebreid worden tot dagopleiding.

Voorkennis? basiskennis autisme vereist

Aantal deelnemers? Onbeperkt

bottom of page