top of page
lagere school autisme

AUTISME IN DE LAGERE SCHOOL

VAN BEGRIJPEN NAAR BEGELEIDEN

logo autismevriendelijk onderwijs

Duurtijd opleiding? Drie uur. Kan met meer diepgang of combinatie met ander thema uitgebreid worden tot dagopleiding of traject.

Voorkennis? Geen voorkennis vereist

Aantal deelnemers? Onbeperkt

In de lagere school duiken meer en meer leermomenten op terwijl de vrijetijdsactiviteiten stilaan naar de achtergrond gaan. Kinderen met autisme komen voor nieuwe uitdagingen te staan. Nieuwe schoolvakken, nieuwe verwachtingen, nieuwe hindernissen… Wie deze kinderen met autisme wil begeleiden in leren en leven, vertrekt vanuit de mogelijkheden en hindernissen die autisme met zich mee kan brengen. Maar wat zijn die dan precies? Waar liggen de verschillen tussen leerlingen met en zonder autisme en wat betekent dit voor de klaspraktijk? In deze basisopleiding verkennen we wat autistisch denken precies inhoudt. Je krijgt een overzicht van de modellen die autistisch denken in kaart proberen te brengen en enkele recente inzichten die inspirerend werken voor de onderwijsomgeving. We bespreken de mogelijke zintuiglijke invloeden die op deze leeftijd erg belangrijk zijn en hun impact op het functioneren in de klas. Deze basisopleiding wordt aangevuld met talloze praktijkvoorbeelden uit de klas- en schoolcontext.

bottom of page