top of page
wie is stefanie rober autisme
logo autismevriendelijk onderwijs

WIE IS...

STEFANIE ROBER

Over Stefanie...

 

Stefanie startte als ergotherapeut binnen de psychiatrie, waar ze verschillende groepen doorkruist heeft. Van ouderen - opnamedienst tot een afdeling met middelenmisbruik bij volwassenen. Maar het moment dat ze bij kinderen en jongeren begon te werken, werd het duidelijk dat autisme haar intrigeerde en besloot ze om zich hier in te verdiepen door talloze (banaba)opleidingen en cursussen. In de jaren daarna werkte ze als  referentiemedewerker autisme binnen een afdeling voor jongvolwassenen met (een vermoeden van) autisme. Daar ondersteunde ze het team inhoudelijk, deed ze individuele begeleiding en gaf ze het beleid rond vroeg signaleren zowel inhoudelijk als praktisch vorm.

Haar deskundigheid als opleider scherpte ze verder aan bij het samenwerkingsverband Autisme Centraal, tot 2022. Sindsdien zet Stefanie haar ervaring in bij verschillende leidinggevende en uitvoerende functies.

stefanie rober
werk stefanie rober
logo ligant

Medewerker support team Ligant

Stefanie ondersteunt teams binnen de psychiatrische hulpverlening. Ze bouwt er bruggen tussen kinder-en volwassenhulpverlening binnen de geestelijke gezondheidszorg. 

Supervisor - begeleider intervisie Auti-Connect

Stefanie begeleidt autismedeskundigen binnen het platform Auti-Connect. Ze geeft er vorm aan het opleidingsaanbod en staat zelf als supervisor of begeleider voor groepen tijdens intervisiemomenten. Ze kan daarvoor terugvallen op haar ruime ervaring als zelfstandig auti-coach binnen de praktijk MuDICO. 

logo auti-connect
bottom of page