top of page
hartcoherentie stressmanagement

'ADEM IN, ADEM UIT'

STRESSMANAGEMENT VIA HARTCOHERENTIE

logo autismevriendelijk onderwijs

Heel wat jongeren kampen met overprikkeling, onrust in hoofd en lichaam, stress... Dat maakt dagelijks functioneren, thuis of op school, alleen maar lastiger. Langdurige stress leidt dan vaak tot nog meer lichamelijke en psychische moeilijkheden. Het is dan waardevol dat elke begeleider (ouders en leerkrachten) zinvolle strategieën en hulpmiddelen kunnen aanreiken om de stress nog de baas te kunnen. En dat geldt niet enkel voor de jongere met autisme zelf... Ook heel wat begeleiders herkennen die stress zelf ook! Ook voor hun is het belangrijk om voldoende bagage te hebben in eigen stressmanagement!

Tijdens deze opleiding gaan we dieper in op wat stress eigenlijk is en wat het met ons doet. We gebruiken de polyvagaaltheorie als kader om stressmanagement toe te passen via hartcoherentie. Je krijgt een objectieve introductie in deze methode: wat is het wel en niet? Welke gevolgen mogen we verwachten? Hoe kunnen we dit toepassen, thuis en op school, voor onze leerlingen en voor onszelf?

Duurtijd opleiding? Drie uur. Meer info over de polyvagaaltheorie lees je hier.

Voorkennis? Basiskennis autisme is vereist!

Aantal deelnemers? Onbeperkt. 

bottom of page