top of page
stappenplan

'ZO KAN JE HET ZELF!'

AUTISMEVRIENDELIJKE

STAPPENPLANNEN MAKEN

logo autismevriendelijk onderwijs

Leerlingen met autisme zijn gebaat bij heldere, visuele communicatie. Verbale instructies van de leerkracht zijn immers vaak te vluchtig of net wat te vaag. Al die instructies dan ook nog eens onthouden, vraagt extra veel voor een brein met autisme. Stappenplannen zijn dan een goede oplossing: het zijn als het ware recepten voor een vlot klasverloop. Ze maken niet enkel duidelijk wat er van een kind met autisme verwacht wordt, maar vooral hoe het kind dit zelf kan bereiken.

Maar niet elk stappenplan is automatisch autismevriendelijk. In deze basisopleiding bespreken we aan de hand van talloze voorbeelden van stappenplannen alle do's en dont's om deze hulpmiddelen op een efficiënte manier in te zetten. Wat is het verschil tussen stappenplannen, taakanalyses en werkbladen? Welke criteria kunnen we hanteren om ze toetsen aan autismevriendelijkheid? Waarom werken ze soms erg goed en duikt er soms zoveel weerstand op?

Duurtijd opleiding? Drie uur. Kan met meer diepgang of combinatie met ander thema uitgebreid worden tot dagopleiding.

Voorkennis? Geen voorkennis vereist

Aantal deelnemers? Onbeperkt

bottom of page