top of page
traject autisme
logo autismevriendelijk onderwijs

TRAJECTBEGELEIDING

EXPERTISE OP MAAT

opleiding autisme

Studiedagen, opleidingen en boeken kunnen leraren ongetwijfeld inspireren om autismevriendelijk voor de klas te staan. Maar soms ontbreekt de diepgang, was er te weinig tijd om zelf te oefenen of ontbrak het aan mogelijkheden om jouw specifieke vragen te stellen. Misschien was je als leraar ook wel eens onzeker of eerder gefrustreerd omdat wat je leerde in opleidingen, niet bleek te werken in de klas… Je vraagt je af wat je over het hoofd gezien hebt of hoe het nu verder moet.

 

Tijdens een trajectbegeleiding kunnen al deze vragen en gemiste kansen eindelijk een plek krijgen. Een school, ondersteuningsnetwerk of ambulante begeleidingsdienst kan in deze vorm van begeleiding een beroep doen op de ervaring en expertise van de trainers van Autismevriendelijk Onderwijs. In samenspraak worden data, inhouden en werkvormen vastgelegd. Studiedagen voor het hele team, intervisiemomenten in kleinere groepen, observaties in de klas, overlegmomenten… of een mix van dit allemaal? Liever halve dagen of toch een hele dag? We bekijken samen hoe het traject ingevuld kan worden op de meest zinvolle manier voor jouw school of dienst. Veranderen de noden tijdens het traject? Dan gaan we op een even flexibele manier nieuwe invullingen bespreken. Klik op het (onderwijs)niveau hieronder om enkele voorbeeldtrajecten te ontdekken die scholen en leersteuncentra al eerder doorlopen hebben.

Een traject bestaat uit minstens 8 sessies van 3 uur die verdeeld worden over een tijdsperiode van maximum anderhalf schooljaar. Liever acht halve dagen of toch maar vier hele dagen? Dat kies je zelf, naar de organisatorische mogelijkheden van jouw team.

Wij geven trajectteams sowieso voorrang in onze agenda. Gezien dit engagement, zijn de reservatieplekjes voor een trajectbegeleiding elk schooljaar beperkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE TRAJECTBEGELEIDINGEN ZIJN VOLZET VOOR SCHOOLJAAR 2023-2024!

STUUR VRIJBLIJVEND EEN BERICHT OM ALS EERSTE OP DE HOOGTE TE ZIJN WANNEER ER NIEUWE TRAJECTEN OPGESTART KUNNEN WORDEN.

bottom of page