top of page
Image by Diego Jimenez
logo autismevriendelijk onderwijs

EXPERTISETRAJECT

AUTISMEBELEVINGSCIRCUIT

bgImage

In dit traject van zes sessies van een halve dag (of drie hele dagen), verspreid over maximum een half schooljaar, worden leerkrachten, ambulante begeleiders, zorgcoördinatoren, leerondersteuners of andere onderwijsprofessionals opgeleid tot gecertificeerd trainer van het 'AutismeBelevingsCircuit volgens recente inzichten'. In dit traject, in samenwerking met sterkmakers in autisme, leren deelnemers dan ook de ideale manier om autisme en autismevriendelijkheid uit te leggen aan andere professionals. Het traject is toegankelijk voor iedereen, maar een basiskennis van autistisch denken is vereist.

Kobe  Vanroy stond mee aan de wieg van het 'AutismeBelevingsCircuit'. Deze workshop inspireerde al talloze deelnemers om anders naar autisme en autismevriendelijkheid te kijken. In 2009 ontwikkelde Kobe als eerste de inhoud en het opzet van de trainerscursus. Hij leerde intussen al honderden mensen om het AutismeBelevingsCircuit maximaal in te zetten om een correct beeld van autisme te schetsen. In 2021 herwerkte Kobe het circuit samen met Peter Vermeulen zodat ook de meest recente inzichten een plaats krijgen in het opzet van het circuit.

Wie na dit traject als gecertificeerd trainer het AutismeBelevingsCircuit in eigen (onderwijs)omgeving wil inzetten, moet de materialen van het ABC aankopen bij 'sterkmakers in autisme'. Meer info vind je op www.autisme.be .

SESSIE 1: autismedeskundigheid en autismevriendelijkheid
Tijdens deze startsessie gaan we in gesprek over wat we graag willen meedelen over autisme aan andere professionals. Is het belangrijk dat we dieper ingaan op verklaringsmodellen of is het zinvoller om tips te geven? We gaan dieper in op wat autismevriendelijkheid wel en niet is en hoe we dit kunnen stimuleren bij anderen.

SESSIE 2: 'AutismeBelevingsCircuit volgens recente inzichten'

de workshop als deelnemer
Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat duidelijkheid ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen omdat teveel in een keer binnenkomt? Hoeveel frustraties zouden opwellen als je met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht hebt? Een bult op je hoofd, dat kan je krijgen. Een gat in die muur? Misschien. Maar een blik binnenin…?

 

De tien opdrachten van het AutismeBelevingsCircuit geven je een blik in hoe leerlingen met autisme de wereld ervaren. Bij elke opdracht krijg je wat uitleg over autisme volgens de meest recente inzichten in het voorspellende brein, op een bevattelijke manier uitgelegd. Elke opdracht laat je niet alleen ervaren wat voor leerlingen met autisme dagelijkse kost is, maar spoort je ook aan om daar als leraar wat mee te doen. De tips bij elke opdracht van het AutismeBelevingsCircuit helpen je op weg naar meer autismevriendelijkheid.

 

SESSIE 3 tot 6: 'AutismeBelevingsCircuit volgens recente inzichten'

de trainersopleiding
Heb je het AutismeBelevingsCircuit al eerder als deelnemer doorlopen en wil je het nu zelf inzetten in je school, ondersteuningsnetwerk of ambulante begeleiding? Dan zijn deze sessies jouw ideale gids! Je krijgt talloze tips op het gebied van de praktische organisatie, de didactische principes en de theoretische achtergrond van elke opdracht binnen het AutismeBelevingsCircuit volgens recente inzichten. Na deze training ontvang je het certificaat ‘Trainer AutismeBelevingsCircuit volgens recente inzichten’ van sterkmakers in autisme.

bottom of page